oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №1/2013

Одеський лінгвістичний вісник №1/2013

Зміст

Титульна сторінка

Привітання Президента Національного університету "Одеська юридична академія" С.В. Ківалова

Бабелюк О.А. Спосби постмодерністського текстотворення крізь призму полістилістики

Богоедова Т.Н. Славянские гидронимические континуанты праславянского *TUR-

Завгородний С.Г. Метафоризація когнитивних признаков концепта chess в англоязычном публицистическом и художественном дискурсах

Казаку Л. Билингвизм и диглоссия в республике Молдова

Козлова Р.М. Очерки по славянской ономастике (русск. ижора, бел. ідолта)

Котвицька В.А. Адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові

Мизецкая В.Я. Анахронизмы в драматургии В.Шекспира

Мініахметова Е.Х. Типи фразеологічних варіантів фразеосемантичного поля "мовленнєва діяльність" у сучасній турецькій мові

Морошану (Демьянова) Л.И. Географический ареал русской лексики старообрядческого говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского уезда Румынии

Нікульшина Т.М. ЛСП "простір": зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійських та українських казок)

Петлюченко Н.В., Сафьян Ю.О. Концепты обаяние и харизма в германской и славянской лингвокультурах

Покровська І.Л. Секуляризація релігійно маркованих компонентів у ботанічній термінології сучасної турецької мови

Светочева С.Н. Функциональные особенности и семантика имени германского бога Одина (на материале древних английских текстов)

Селіванова О.О. Методологічні проблеми дослідження діалогу

Слипецкая В.Д. Вербализация отрицательных эмоций: архаические и инновационные средства

Ступак І.В. Семантика локативних похідних каузативних дієслів

Туришева О.О., Лазебна О.А. Прислівники оцінки у сполученні з дієсловом finden у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії

Artiukhova A.A. Das rhetorische grundmuster der juristischen kommunikation

Рецензії

Хроніка

Наші автори


Copyright © 2013-2024. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"