oljournal.in.uasitemap

Про журнал

Рік заснування: 2013

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20331-10131 Р від 08.07.2013

Періодичність: виходить два рази на рік

Назва журналу англійською: “Odessa Linguistic Journal”

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: "Одеський лінгвістичний вісник"

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2312-3192, ISSN 2663-564X (Online).

Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор: Зубов Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор.

Рецензування та етика видання. Журнал дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування. Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі. Процедура рецензування − відкрита. Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитись з текстом рецензії. Не допускаються до публікації: статті, що не відповідають вимогам до їхнього оформлення; автори яких відмовляються від технічної обробки статті або які не реагують на зауваження рецензента чи аргументовано не спростовують їх. Відхилені статті, після доопрацювання авторами, можуть бути вдруге подані до редакції та розглядаються в загальному порядку.
Редакційна колегія журналу при розгляданні статті залишає за собою право провести перевірку матеріалу за допомогою системи Антиплагіат. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE (https://publicationethics.org/resources/guidelines).
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватись з метою отримання особистої вигоди. Рецензенти не мають брати участі в розгляді рукописів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридчна академія",
вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009


Copyright © 2013-2024. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"