oljournal.in.uasitemap

Головна

Одеський лінгвістичний вісник (категорія «Б») – це фаховий науковий журнал, що дозволяє демонструвати результати найважливіших напрямків теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері мовознавства (германські, слов'янські, романські, східні мови, контрастивна лінгвістика, теорія і практика перекладу) представників Національного університету «Одеська юридична академія», а також інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Одеський лінгвістичний вісник було засновано у 2013 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Журнал дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування. Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі. Процедура рецензування − відкрита. Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитись з текстом рецензії. Не допускаються до публікації: статті, що не відповідають вимогам до їхнього оформлення; автори яких відмовляються від технічної обробки статті або які не реагують на зауваження рецензента чи аргументовано не спростовують їх. Відхилені статті, після доопрацювання авторами, можуть бути вдруге подані до редакції та розглядаються в загальному порядку. 

Редакційна колегія журналу при розгляданні статті залишає за собою право провести перевірку матеріалу за допомогою системи Антиплагіат. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE (https://publicationethics.org/resources/guidelines).
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватись з метою отримання особистої вигоди. Рецензенти не мають брати участі в розгляді рукописів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів.

На сторінках журналу обговорюються конкретні наукові питання, повідомляється про досягнення наукових напрямків і шкіл, що розвиваються у Національному університеті «Одеська юридична академія», висвітлюється методика викладання навчальних дисциплін.

Журнал інформує також про події наукового життя та філологічної освіти в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з філологічної тематики.

На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання філологічних наук.

Одеський лінгвістичний вісник призначений для докторів наук, кандидатів філологічних наук, аспірантів, здобувачів, молодих вчених, викладачів вищої школи, студентів старших курсів, перекладачів та усіх, хто цікавиться досягненнями української філологічної науки.

Національний університет "Одеська юридична академія" є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще в 1847 рік (час існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею - першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. В 1997 році, коли юридичній науці й освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету був перетворений в Одеську державну юридичну академію. Вже через рік цей ВНЗ придбав членство в Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 2 вересня 2010 року № 893/2010 Академія була реорганізована в Національний університет "Одеська юридична академія".

За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Університет має ліцензію і сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у т.ч. іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «правознавство».

Сьогодні Національний університет "Одеська юридична академія" — один із центрів юридичної освіти і науки України — є провідним вищим навчальним закладом з правознавства, спадкоємцем славних традицій Одеської школи права, яка бере свій початок з 1847 року.

 


Copyright © 2013-2024. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"